พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามโรงเรียนกมลาไสย

24 พฤศจิกายน 2564 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามโรงเรียนกมลาไสย โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในบริเวณโรงเรียนกมลาไสย ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการถวายราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *