กมลาไสย ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้ก้าวสู่สายงานบริการสถานศึกษา “นายธนารักษ์ สุชะไตร รอง ผอ.รร.อนุกูลนารี”

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกมลาไสย ร่วมแสดงความยินดี และส่ง ท่านรองฯ ธนารักษ์ สุชะไตร สู่ตำแหน่งผู้บริหารอย่างเต็มภาคภูมิ ณ โรงเรียนอนุกูลนารี ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่ดี ตลอดไป

คลิกชมภาพ

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *