ประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนกมลาไสย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

รูปบรรยากาศการประชุมสามัญ คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา โรงเรียนกมลไสย วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุษกร โรงเรียนกมลาไสย

คลิกชมภาพ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *