Monthly Archive: November 2021

0

น้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ วันดินโลก และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

    5 ธันวาคม ของทุกปีนับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ประชาชนทั้งโลกต่างรับรู้ว่าเป็นวันสำคัญของมนุษยชาติที่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดจากการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นับแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ตราบเสด็จสวรรคตทรงให้ความสำคัญ เรื่องดิน เรื่องน้ำ เรื่องป่า ที่คงความอุดมสมบูรณ์เป็นคุณูปการต่อการดำรงอยู่ของสรรพสิ่งต่อมวลมนุษยชาติอย่างสมดุล และมีการขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและปลื้มปีติแก่คนไทยทั้งประเทศ รวมถึงประชาชนชาวไทยให้ความสำคัญเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5...

0

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามโรงเรียนกมลาไสย

24 พฤศจิกายน 2564 นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย เป็นประธานในพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2564 ณ สนามโรงเรียนกมลาไสย โดยนำลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี วันวชิราวุธ ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และร่วมปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียงกันในบริเวณโรงเรียนกมลาไสย ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการถวายราชสักการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

0

ผู้อำนวยการเป็นผู้แทน มอบทุน จากมูลนิธิ ดร สะออน ปทุมเทวาภิบาล แก่นักเรียนจำนวน 2 คน

22 พ.ย. 2564 โรงเรียนกมลาไสย ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา2564. จำนวน2ทุน ทุนละ3,000บาท ได้แก่ 1.นายภูริเดช ราชอาจ ม.6/1 2.นายณฐนนท์ ภูมิประหมัน ม.5/3 โดยมีนายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย เป็นผู้แทนมูลนิธิในการมอบ พร้อมให้โอวาทและพบปะกับนักเรียน

0

การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Amazing @ my local โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนวัตวิถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกมลาไสย

การบูรณาการหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (ASEAN Curriculum Sourcebook) หน่วยการเรียนรู้เรื่อง Amazing @ my local โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและนวัตวิถี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกมลาไสย ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

0

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ของผู้เรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

0

กมลาไสย ร่วมแสดงความยินดี กับบุคลากรที่ได้ก้าวสู่สายงานบริการสถานศึกษา “นายธนารักษ์ สุชะไตร รอง ผอ.รร.อนุกูลนารี”

ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกมลาไสย ร่วมแสดงความยินดี และส่ง ท่านรองฯ ธนารักษ์ สุชะไตร สู่ตำแหน่งผู้บริหารอย่างเต็มภาคภูมิ ณ โรงเรียนอนุกูลนารี ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันที่ดี ตลอดไป คลิกชมภาพ  

0

โรงเรียนกมลาไสย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ สดใส่ ห่างไกลโควิด19

โรงเรียนกมลาไสย ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ สดใส่ ห่างไกลโควิด19  คลิกชมภาพด้านล่างครับ  กมลาไสยเปิดเทอมใหม่  2/2564 วันที่สอง ม.1,3,5 แบบ HyBrid กมลาไสยเปิดเทอมใหม่ 2/2564 วันที่สอง ม.2,4,6 แบบ HyBrid